There was an error in this gadget

Saturday, 19 November 2011

GALERI SOALAN

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

Soalan 1
Maklumat di bawah ini berkaitan dengan kos-kos yang terlibat dalam pengeluaran kasut.


RM
Sewa kilang
12,000
Insuran kilang
6,000
Bahan langsung
24,000
Kadar bayaran
5,600
Buruh kilang
34,800

Hitung kos tetap dan kos berubah.

Soalan 2
Maklumat di bawah ini dipetik daripada Kilang Kicap yang beroperasi di Senawang, Negeri Sembilan.


RM
Buruh kilang
35,000
Stok bahan langsung pada 1 Januari 20X0
12,800
Stok bahan langsung 31 Disember 20X0
11,540
Belian langsung
75,600
Duti import bahan langsung
2,300
Angkutan masuk bahan langsung
4,500
Gaji pengurus kilang
3,500
Sewa kilang
6,800
Belanja utiliti kilang
3,400
Susut nilai loji dan mesin
500
Gaji penyelia kilang
2,500
Insurans kilang
4,000

Hitung :
         (a) Kos prima
         (b) Kos overhed

GALERI SOALAN

KELAB DAN PERSATUAN

Soalan 1
Kelab Rekreasi Taman Damai mempunyai ahli seramai 150 orang. Setiap ahli dikehendaki membayar yuran tahunan sebanyak RM 120 seorang. Jumlah yuran yang diterima sehingga tahun kewangan berakhir 31 Dis 20X8 berjumlah RM17 520. Terdapt 8 orang ahli yang belum membayar yuran untuk tahun20X8 manakala 4 orang ahli sudah membayar yuran untuk tahun 20X9.
Sediakan:

a)    Akaun yuran;

b)    a)    Akaun yuran;
     b)    Catatan yuran dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaann bagi tahun berakhir 31 Disember 20X8;
     c)    Catatan yuran dalam Kunci Kira-kira pada 31 Dis 20X8.

Soalan 2
Berikut adalah maklumat diperolehi daripada Kelab Remaja Pagoh.
                                                                               RM
            Yuran Semasa                                            2 350
            Yuran tertunggak, 1 Jul 2009                    110
            Yuran tertunggak, 30 Jun 2010                 135
            Yuran terdahulu, 1 Julai 2009                     87
            Yuran terdahulu, 30 Jun 2010                     79

Sediakan akaun yuran bagi tahun berakhir 30 Jun 2001.

GALERI SOALAN

PERAKAUNAN UNTUK PENGGAJIAN

Soalan 1
Nyatakan maksud penggajian.

Soalan 2
Terangkan secara ringkas kaedah pembayaran gaji secara bayaran automatik.

Soalan 3
Nyatakan kelebihan menggunakan cek sebagai kaedah pembayaran gaji.

Soalan 4
Apakah masalah-masalah kaedah pembayaran gaji secara tunai?

Soalan 5
Apakah maksud kawalan dalam penggajian.

Soalan 6
Nyatakan aspek-aspek berkaitan dengan kawalan dalaman penggajian.

Soalan 7
Nyatakan tujuan kawalan dalaman penggajian.

Soalan 8
Puan Hamidah bekerja sebagai eksekutif akaun di sebuah firma pemasaran dengan gaji bulanannya RM4,000 sebulan. Dia memperoleh bantuan sara hidup sebanyak RM300 dan elaun perjalanan sebanyak RM150. Kadar caruman kepada KWSP ialah 11% bahagian pekerja dan 12% bahagian majikan.

HITUNG :
(a) Gaji kasar Puan Hamidah;
(b) Caruman kepada KWSP bagi Puan Hamidah dan majikan.

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

KOS PENGELUARAN

Komponen Kos Pengeluaran


Kos Bahan Langsung
    ü  Ia merujuk pada kos bahan utama yang digunakan untuk hasilkan
                barang.
    ü  Bahan langsung sesebuah firma bergantung pada jenis produk
                yang dikeluarkan. Contohnya, perniagaan pakaian, kos bahan
                langsung ialah benang, kain dll.
    ü  Kos bahan langsung merangkumi semua belanja yang terlibat
                dalam pembelian bahan langsung misalnya cukai, angkutan
                masuk, insurans atas belian.
Kos Buruh Langsung
    ü  Merupakan belanja yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara
                langsung dalam proses pengeluaran. Contohnya, perniagaan
                perabot tukang kayu dan operator mesin adalah kosb buruh
                langsung.
     ü  Merupakan kos berubah.

Kos Overhed Kilang
Kos yang berkaitan secara tidak langsung dengan proses pengeluaran tetapi berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian umum kilang. Semua kos pengeluaran selain kos bahan langsung dan kos buruh langsung dikategorikan sebagai kos overhead kilang.

Contoh kos overhed kilang :

    ü  Kos buruh tak langsung seperti gaji pengurus kilang, penyelia stor,
                penyelia kilang, dll.
    ü  Bahan  tak langsung seperti bahan api.
    ü  Sewa kilang, cukai tanah.
    ü  Pembaikan dan penyelenggaraan loji, mesin dan jentera.
    ü  Insurans atas bangunan kilang atau lengkapan kilang.
    ü  Belanja alat-alat kecil.

Kerja Dalam Proses
Pengeluaran ialah suatu proses yang berperingkat dan berterusan. Terdapat barang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan yang dikenal sebagai kerja dalam proses.

            Kerja dalam proses terdiri daripada kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses awal ialah item yang dibawa ke hadapan dari tahun perakaunan yang lepas. Kerja dalam proses akhir dinilai pada akhir tahun perakaunan semasa.

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

KONSEP KOS

Definisi dan Jenis Kos
Firma pengeluaran yang menggunakan factor-faktor pengeluaran dalam proses pengeluaran terpaksa membuat bayaran terhadap penggunaan faktor-faktor tersebut. Antara pelbagai bayaran yang ditanggung oleh firma termasukkalah bayaran upah kepada buruh, sewa kilang, belanja belian bahan mentah, dan bayaran kepada pengurus kilang. Bayaran-bayaran tersebut merupakan kos pengeluaran bagi sesebuah firma.

Kos adalah perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang, dan kos terbahagi kepada 2 iaitu kos tetap dan kos berubah.

Kos Tetap

   ü Kos yang dibayar untuk penggunaan faKtor-faktor tetap seperti
               kilang dan mesin.
   ü      Kos ditanggung oleh perniagaan walaupun tiada pengeluaran.
   ü     Kos sentiasa malar dan tidak berubah untuk jangka masa pendek.
   ü     Contoh: sewa kilang RM400 tetap akan dibayar Rm400 walaupun
              tiada pengeluaran berlaku.

Kos Berubah

        ü  Kos berubah merupakan bayaran terhadap factor-faktor berubah yang
           digunakan dalam proses pengeluaran.
        ü  Kos tidak ditanggung apabila tiada pengeluaran.
        ü  Hubungan antaran kos berubah dengan unit pengeluaran adalah positf
           iaitu pengeluaran meningkat, kos meningkat manakala apabila
           pengeluaran menurun, kos menurun.
  ü  Contoh belanjan yang ada lam kos ini ialah kos buruh dan belanja
          langsung.


Friday, 18 November 2011

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN

Pengenalan
Perkembangan pesat dalam organisasi perniagaan mewujudkan perakaunan pengurusan. Maklumat-maklumat perakaunan digunakan oleh pihak pengurusan untuk membuat keputusan perniagaan dengan lebih cekap.

            Perkara yang akan dibincangkan dalam topic ini merangkumi perkara-perkara berikut:

Thursday, 17 November 2011

KELAB DAN PERSATUAN

YURAN
Setiap ahli sesebuah kelab dan persatuan dikenakan yuran. Yuran adalah sumber utama pendapatan bagi kelab dan persatuan. Oleh itu, Akaun Yuran perlu disediakan untuk mengetahui jumlah kutipan sebenar yuran bagi suatu tempoh perakaunan tertentu.


JENIS-JENIS YURAN

PENYEDIAAN AKAUN YURAN AHLI
Yuran ahli direkodkan menurut konsep perakaunan asas akruan. Menurut konsep ini, yuran tahunan hendaklah diselaraskan terlebih dahulu sebelum dikreditkan dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan kerana mungkin terdapat yuran tertunggak atau yuran terdahulu.

            Akaun yuran ialah sejenis akaun pendapatan. Apabila yuran diterima daripada ahli, catatannya adalah seperti yang berikut.

            Seterusnya pada akhir tahun kewangan, yuran tersebut akan dipindahkan ke bahagian kredit Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

Format Akaun Yuran

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | ewa network review